Dálnice d1

Přerov - Lipník nad Bečvou

km 282,029 - 296,342

Délka realizované stavby činila 14,3 km

Více o výstavbě
 • dodávka kompletní spodní stavby v rozsahu:
  • výkop a zásyp kynety pro pokládku prvků
  • pokládky NN vedení a HDPE chrániček
  • výstavba příčných a podélných prostupů
  • záfuk OK-DIS a OK-DKS

 

 • dodávka, montáž, oživení, integrace do systému ŘSD a NDIC technologické části stavby v rozsahu:
  • SOS hlásky
  • Meteostanice
  • Sčítače dopravy
  • Kamerový dohled
  • Proměnné dopravní značení
  • Úpravy SSUD Kocourovec včetně dodávky nového HW