Dálnice 0309/II

Ševětín - Borek

km 117,400 – 128,080

Délka realizované stavby činila 10,68 km

Více o výstavbě
  • dodávka kompletní spodní stavby v rozsahu:
    • výkop a zásyp kynety pro pokládku prvků
    • pokládky NN vedení a HDPE chrániček
    • výstavba příčných a podélných prostupů
    • záfuk OK-DIS