Dálnice d4

Skalka - Křižovatka II/118

km 41,115 – 45,903

Délka realizované stavby činila 4,8 km

Coordinates of this location not found
Více o výstavbě
 • dodávka kompletní spodní stavby v rozsahu:
  • výkop a zásyp kynety pro pokládku prvků
  • pokládky NN vedení a HDPE chrániček
  • výstavba příčných a podélných prostupů
  • záfuk OK-DIS

 

 • dodávka, montáž, oživení, integrace do systému ŘSD a NDIC technologické části stavby v rozsahu:
  • SOS hlásky
  • Meteostanice
  • Sčítače dopravy
  • Kamerový dohled
  • Proměnné dopravní značení