Dálnice d5

Plzeňský kraj

km 100,500 - 110,300

Délka realizované stavby činila 9,8 km
Oprava CB vozovky vpravo

Více o výstavbě
  • dodávka ocelové konstrukce pro osazení WIM na polo portál dopravního značení
  • dodávka a montáž prodloužení portálu EM nad čtyř pruhovou směrově rozdělenou komunikací
  • obnova automatického sčítače a meteo čidla
  • dodávka, montáž, oživení, integrace do systému ŘSD: kompletního systému vysokorychlostního vážení
    • zajištění zkušebního provozu v délce trvání 180 dní
    • ověření WIM ČMI na okamžité měření rychlosti a vážení vozidel
    • zajištění splnění parametrů zkušebního provozu